Background Image

Zwiększamy zysk brutto firm

dzięki zwiększeniu efektywności sprzedaży handlowców

DO DZIAŁANIA FIRMY KONIECZNE SĄ PIENIĄDZE – TO SPRZEDAWCY ZAMIENIAJĄ TOWAR NA PIENIĄDZE

Od umiejętności sprzedażowych zależy wysokość bieżących wpływów. Weryfikują one możliwości działania firmy. Ponad 90% handlowców stosuje nisko efektywną, produktową strategię sprzedaży – przedstawiają ofertę i liczą na zamówienie. Sprzedają promocjami i rabatami, kosztem marży i zysku. Tylko kilka procent ma wymagane dzisiaj umiejętności, dzięki czemu są nawet trzykrotnie efektywniejsi. A jak sprzedają Wasi handlowcy na konkurencyjnym rynku? Marża na sprzedaży wzrasta, czy spada?

Analizujemy kompetencje handlowców

Badamy poziom umiejętności sprzedażowych handlowców. Wskazujemy działania, które obniżają wartość sprzedaży, czyli GENERUJĄ STRATĘ NA SPRZEDAŻY.

Realizujemy dedykowany program

Wyniki analizy i określone przez Zarząd cele biznesowe są podstawą opracowania programu korygującego nisko efektywne kompetencje handlowców.

Handlowcy zwiększają efektywność sprzedaży

Realizujemy szkolenia, oferujemy wsparcie doradcze. Skorygowanie kompetencji podnosi produktywność handlowców i ZWIĘKSZA WARTOŚĆ ZYSKU NA SPRZEDAŻY.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA LICZBAMI


W trakcie kilkunastu lat działalności doradzaliśmy ponad 320 firmom z kilkunastu branż. Kilkanaście tysięcy godzin szkoleń i warsztatów potwierdza wysoką jakość naszych działań ukierunkowanych na wzrost wyników finansowych przedsiębiorstw i zwiększanie motywacji handlowców.

Zobacz referencje

50%+

skuteczność
handlowców

20%+

efektywność
handlowców

1.900+

dni
szkoleniowych

320+

przeszkolonych
firm

Opinie klientów

 • Dzięki szkoleniom słuchacze nabrali większej pewności i wiary we własne możliwości. Poznali zasady budowani wizerunku firmy i trwałych relacji z klientami, co już przekłada się na efektywne wyniki pracy i skuteczność sprzedaży.

  Tadeusz Bigus – Prezes Zarządu
  BAT
 • Nasi pracownicy otrzymali wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów, które są przydatne w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Z przyjemnością polecamy Pana Krzysztofa Fiech, jako osobę rzetelną, doświadczoną i profesjonalną, wykazującą pełne zaangażowanie w realizację powierzonego mu zadania.

  Prezez Zarządu – Michał Adamiuk
  3W Dystrybucja Budowlana
 • Szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez samych szkolonych. Często zdarzały się opinie, cyt.” To najlepsze szkolenie na jakim byłem w życiu”. { … } W wyniku szkoleń nastąpiła wyraźna zmiana w samookreślaniu się handlowców, w lepszym rozumieniu roli jaka odgrywają w firmie oraz w relacji z klientami. W praktyce przełożyło się to na ok 10% wzrost wyników sprzedaży.

  Dyrektor działu sprzedaży Grupa Morizon – Melog – Michał Mierzyński
  Melog
 • Dobry los sprawił, że spotkaliśmy się w momencie, kiedy polski oddział koncernu ICOPAL zjednoczył swój potencjał handlowy i stanął przed zadaniem uczynienia z niego jednego, silnego organizmu. Praca i poświęcenie firmy TOPTRADE, włożone w szkolenie bardzo nam w rozwiązaniu tego zadania pomogły.

  Przemysław Rasz – Prezes Zarządu
  ICOPAL
 • Ferroli – Technika Grzewcza.
  Szkolenia obejmowały tematykę z zakresu psychologii efektywnej sprzedaży, motywacji i treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych. Usługę cechował profesjonalizm, znajomość zagadnień omawianych podczas szkoleń (długoletnia praktyka zawodowa prowadzącego), rzetelność i niezwykle ciekawy sposób prowadzenia.

  Joanna Rzepecka, Główny Księgowy
  Ferroli
 • Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z tej współpracy. Szkolenia zawsze prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy. Dzięki Firmie Toptrade pracownicy odbyli ciekawe i uczące ćwiczenia, które zdecydowanie poszerzyły ich umiejętności marketingowe.

  Kazimierz Dębowski – PREZES ZARZĄDU
  NOMA 2
 • Wykładowca, ze swoją znajomością omawianej problematyki, komunikatywnością i ogromną kulturą osobistą, potrafi wprowadzić podczas szkolenia atmosferę sprzyjającą nauce i powodującą, że czas poświęcony na szkolenie jest czasem korzyści dla każdego jego uczestnika.

  Jadwiga Olearczyk – V-ce Prezes Zarządu
  Konzeption II
 • Z firmą TOPTRADE Krzysztof Fiech współpracujemy od kilkunastu lat. W tym okresie pan Krzysztof Fiech i trenerzy współpracujący z firmą TOPTRADE realizowali cyklicznie szkolenia z obszarów: sprzedaży, negocjacji, motywacji i zagadnień pracy menedżerskiej. Szkolenia w 100% spełniły nasze oczekiwania.

  Beata Słowik, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  Eurofirany
 • Szkolenia prowadzone przez Pana Krzysztofa Fiecha są w pełni profesjonalne, wysokiej klasy i jakości. Managerowie współpracujący bezpośrednio z Panem Fiechem, pod jego opieką, osiągnęli bardzo wysoki poziom managerski i zajmują w tej chwili najwyższe stanowiska w firmie, jako pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach.

  Jolanta Gruszka – Dyrektor Generalny
  Zepter International
 • Pragniemy podkreślić wysoki poziom i rzeczowość treści merytorycznych przekazywanych podczas szkolenia. Nie bez znaczenia jest też elastyczność i komunikatywność w przekazie. Cenimy sobie wysoko współpracę z firmą TOPTRADE, zamierzamy ją kontynuować, a tym samym rekomendować innym przedsiębiorcom.

  Mirosław Lubarski – Dyrektor Marketingu i Eksportu
  Grupa PSB
 • Efektywność Pańskich szkoleń jest widoczna w ciągłym rozwoju firmy i wzroście wyników sprzedaży, przejawia się w coraz lepszej pracy przedstawicieli w terenie i doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi przez team managerów.

  Jolanta Bartczak – Dyrektor Naczelny
  Medicolux
 • Profesjonalizm, olbrzymie zaangażowanie i oddanie się tematowi oraz umiejętność kompleksowego przekazywania wiedzy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród naszych zespołów handlowych, co już zaczęło przynosić zaplanowane efekty.

  Mariusz Jeżewski – Dyrektor Działu Handlowego
  BudMat
 • Jesteśmy wdzięczni Panu Krzysztofowi za okazaną pomoc i wytyczenie działań, które w 100% sprawdzają się na praktycznych ścieżkach biznesowych w bezpośrednim oraz telefonicznym kontakcie z tak wymagającym dzisiaj Klientem.

  Michał Ledwoń - Wiceprezes Zarządu; Dyrektor ds. IT
  4evernet
 • Polecam usługi firmy Toptrade w zakresie szkolenia „sztuki profesjonalnego handlu”. Właściciel firmy osobiście prowadzi zajęcia. Szkolenie jest prowadzone mobilizująco dla wszystkich uczestników, pozostawiając wykształcone i utrwalone umiejętności dobrego handlowca.

  Jadwiga Małek - Współwłaściciel
  BOBREK S.C.
 • Pracownicy Działu Handlowego naszego zakładu brali udział w szkoleniu zamkniętym prowadzonym przez firmę „Toptrade”. Wysoko ocenili profesjonalizm prowadzącego szkolenie Pana Krzysztof Fiech oraz korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia.

  Anna Sternik-Dworecka - Specjalista d/s Zarządzania Personelem
  Vistula
 • Elastyczność i kompetencja pracowników TOPTRADE dała gwarancję udanych szkoleń, czego wyrazem jest nasza współpraca do dzisiaj. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy TOPTRADE, jako profesjonalnego i rzetelnego partnera we współpracy.

  Monika Gołębiewska - Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  PEKLIMAR
 • Szczególnie warte zaznaczenia jest zrozumienie specyfiki naszej branży i  takie prowadzenie szkolenia, które potrafiło nam uzmysłowić jakie siły drzemią w naszym zespole sprzedażowym, a których nie wykorzystywaliśmy w pełni na co dzień.

  Karol Lange - Dyrektor Sprzedaży
  Jeremias
 • Od momentu wprowadzenia szkoleń wyniki w naszej firmie znacznie się poprawiły, uzyskaliśmy korzyści materialne i merytoryczne. Cenimy sobie współpracę z firmą Toptrade i polecamy ją innym przedsiębiorcom.

  Dariusz Bednarski - V-ce Prezes
  Thermo
 • Uprzejmie informujemy, że współpraca z firmą TOPTRADE w zakresie szkolenia pt. ” Kurs Profesjonalnego handlu ” spełniła nasze oczekiwania.

  Piotr Cygan - Kierownik Działu Handlu i Marketingu
  APATOR – SERVICE
 • KZP „BROK” S.A. w Koszalinie korzystają z usług szkoleniowych Firmy„TOPTRADE” w zakresie szkoleń z technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych. Przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo pozytywną oceną uczestników.

  Mirosław Rommel – Kierownik Ds. Personalnych
  BROK KOSZALIŃSKIE ZAKŁADY PIWOWARSKIE
 • Od momentu wprowadzenia szkoleń dla handlowców i sprzedawców ich wyniki znacznie się poprawiły oraz nadal utrzymują tendencje wzrostowe. Tym samym firma nasza uzyskała znaczne korzyści materialne.

  Krzysztof Szymanowski - Prezes
  DYNAMIC ® ELECTRONICS & COMPUTERS
 • Kwalifikacje naszych handlowców i sprzedawców wzrosły, jakość obsługi klienta znacznie się poprawiła, a tym samym efektywność pracy zmieniła się na korzyść po kursie przeprowadzonym przez firmę Toptrade.

  Jerzy Targosz - Dyrektor
  //vector
 • Szkolenie przyczyniło się w dużym stopniu do zwiększenia efektywności pracy naszych pracowników, a co za tym idzie do zwiększenia liczby zamówień i sprzedaży. Bez wahania polecamy firmę TOPTRADE innym przedsiębiorcom.

  Michał Mazurkiewicz - Właściciel
  ASPEKT Meble Biurowe
 • Zarówno zawartość merytoryczna szkolenia oraz sposób przedstawienia wiedzy przez trenera spotkały się z naszymi oczekiwaniami i pozwoliły na zrealizowanie celów wyznaczonych na to seminarium. Firma TOPTRADE zasłużyła tym samym na nasze rekomendacje.

  Alina Wiśniewska - Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju
  Norwich Union
 • Miło nam potwierdzić wysoką jakość świadczonych usług przez firmę TOPTRADE. Odbyte seminarium w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania, czego probierzem mogą być uzyskane przychody firmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – kilkanaście procent powyżej zakładanego planu.

  Arkadiusz Ziebura – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  Hadex
 • Umiejętność kompleksowego przekazywania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzone działalności i potrzeb naszej firmy sprawi, że z pewnością nabyte umiejętności zostaną wykorzystane przez szkolonych pracowników w dalszej ich pracy.

  Zbigniew Borowy – Prezes Zarządu
  PHMB Stalmet
 • Bardzo wysoko oceniam kompetencje merytoryczne i pedagogiczne wykładowcy – Pana Krzysztofa FIECHA. Zajęcia prowadzone są profesjonalnie pod każdym względem.

  Maciej Mol - Dyrektor d/s Personalno – Organizacyjnych
  „MAS” OBRÓT SUROWCAMI I MATERIAŁAMI TECHNICZNYMI
 • Szkolenia przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Fiecha wyróżniały się profesjonalizmem, wysokim poziomem merytorycznym oraz bogatą wiedzą praktyczną. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane po zakończeniu każdego szkolenia potwierdziły zadowolenie uczestników z pracy trenera.

  Jakub Słupiński – Prezes Zarządu
  PM Doradztwo Gospodarcze
 • Bardzo wysoko oceniamy poziom merytoryczny przeprowadzonych szkoleń, co jest niewątpliwą zasługą prowadzącego je trenera, Pana Krzysztofa Fiecha. Pan Krzysztof Fiech dał się poznać, jako człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej, dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, szybko rozwiązujący problemy przedstawiane przez uczestników szkolenia.

  Krzysztof Łakota – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  OKNA Katowice
 • Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu jego prowadzenia i poruszanych podczas jego trwania zagadnień. Fachowość „toptrade” jest godna polecenia innym.

  Fryderyk Hatlapa – Właściciel
  SEAT PHU Hatlapa s.c.
 • Wiedza oraz umiejętności przekazywane w trakcie szkolenia są na bardzo wysokim poziomie a przekaz tej wiedzy jest dostosowany do możliwości i umiejętności pracowników.

  Anna Staniewska – Training Manager Lyreco Polska S.A.
  Lyreco
 • Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło na wypracowanie nowych wzorów współpracy z klientem. Profesjonalizm świadczonych przez TOPTRADE usług pozwala na polecenie każdemu przedsiębiorcy.

  Janusz Koclęga – Prezes Zarządu
  Bodeko