Background Image

PHMB Stalmet

PHMB „Stalmet” Spółka z o.o. w Lublinie dziękuje firmie TOPTRADE Krzysztof Fiech za cykl szkoleń:

  • 07-08.06.2013 „Profesjonalizm w handlu – vademecum efektywnej sprzedaży”.
  • 22-23.06.2013 „Prowadzenie rozmów handlowych – warsztaty”.
  • 09-12.07.2013 „Trening indywidualny z przedstawicielami handlowymi”.
  • 13.07.2013 „Negocjacje handlowe”.

Szkolenia przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Fiech były prowadzone na wysokim poziomie dzięki Jego dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jasne i rzetelne informacje przekazane były w profesjonalny, a zarazem
bardzo przyswajalny dla uczestników sposób. Duża umiejętność Pana Krzysztof Fiecha, polegająca na łatwości
nawiązywania kontaktów, pozwoliła angażować uwagę uczestników oraz płynnie wciągać ich do dyskusji.

Połączenie szkolenia z ćwiczeniami praktycznymi i dodatkowymi materiałami pomagało lepiej zrozumieć przekazywaną teorię.

Umiejętność kompleksowego przekazywania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzone działalności i potrzeb naszej firmy sprawi, że z pewnością nabyte umiejętności zostaną wykorzystane przez
szkolonych pracowników w dalszej ich pracy.

Polecam firmę Pana Krzysztofa, a wykładowcy życzę nowych wyzwań.

PHMB Stalmet