Background Image

Hadex

Firma TOPTRADE organizowała dla pracowników marketingu i działu zbytu firmy HADEX specjalistyczne seminarium pod nazwą „Profesjonalizm w handlu – vademecum efektywnej sprzedaży”. Miło nam potwierdzić wysoką jakość świadczonych usług przez firmę TOPTRADE. Odbyte seminarium w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania, czego probierzem mogą być uzyskane przychody firmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – kilkanaście procent powyżej zakładanego planu.

Hadex