Background Image

Grupa PSB

Firma TOPTRADE systematycznie prowadzi dla GRUPY PSB S.A. szkolenia w zakresie „Psychologii aktywnego handlu”. Pragniemy podkreślić wysoki poziom i rzeczowość treści merytorycznych przekazywanych podczas szkolenia. Nie bez znaczenia jest też elastyczność i komunikatywność w przekazie.

Prowadzący – Pan Krzysztof Fiech błyskawicznie reaguje na sugestie i oczekiwania uczestników, co świadczy o bardzo dobrej znajomości omawianej tematyki od strony praktycznej i teoretycznej.

Cenimy sobie wysoko współpracę z firmą TOPTRADE, zamierzamy ją kontynuować, a tym samym rekomendować innym przedsiębiorcom.

Grupa PSB