Background Image

DYNAMIC ® ELECTRONICS & COMPUTERS

Niniejszym zaświadczam, iż jako firma handlowa, posiadająca kilka oddziałów na terenie województwa katowickiego, stale korzystamy ze szkoleń firmy Toptrade. które prowadzone są na zasadzie cyklicznej.
Od momentu wprowadzenia szkoleń dla handlowców i sprzedawców ich wyniki znacznie się poprawiły oraz nadal utrzymują tendencje wzrostowe. Tym samym firma nasza uzyskała znaczne korzyści materialne.

DYNAMIC ® ELECTRONICS & COMPUTERS