Background Image

Norwich Union

W dniach 7 i 8 sierpnia 2000r. Pan Krzysztof Fiech przeprowadził specjalistyczne seminarium dla kadry kierowniczej Norwich Union – „Zarządzanie przez cele”. Oferta Firmy TOPTRADE wydała nam się najciekawsza ze wszystkich przesłanych.

Uczestnicy seminarium ocenili szkolenie jako interesujące i profesjonalnie przeprowadzone. Zarówno zawartość merytoryczna szkolenia oraz sposób przedstawienia wiedzy przez trenera spotkały się z naszymi oczekiwaniami i pozwoliły na zrealizowanie celów wyznaczonych na to seminarium. Firma TOPTRADE zasłużyła tym samym na nasze rekomendacje dotyczące realizowania seminariów o tym charakterze. Serdecznie dziękując Firmie TOPTRADE za dotychczasową współpracę.

Norwich Union