Background Image

Grupa PHMB

W imieniu Firmy GRUPA POLSKIE HURTOWNIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z siedzibą w Zielonej Górze (65-127), ul. Gorzowska 7, poświadczamy, że firma TOPTRADE Krzysztof Fiech, z siedzibą w Osielcu (34-234) nr 47, w okresie od stycznia 2018 r. zrealizowała i w dalszym ciągu realizuje, dla części naszych Udziałowców, szkolenia, warsztaty praktyczne i usługi doradcze mentoringu sprzedażowego, z zakresu strategii zwiększającej efektywność sprzedaży, automotywacjii profesjonalnej obsługi klienta. Odbiorcami szkoleń są członkowie zarządu, kadra menedżerska, sprzedawcy, kierowcy i pracownicy magazynu.

Pan Krzysztof Fiech przeprowadził również dla Centrali naszej Grupy dwudniowe szkolenie „Zarządzanie przez cele z elementami motywacji pracowników”, którego odbiorcami byli właściciele, prezesi zarządu i kadra menedżerska najwyższego szczebla zarządzania firm naszych Udziałowców. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował koncepcję połączenia strategii efektywnej sprzedaży z praktycznymi aspektami jej wdrożenia w hurtowniach materiałów budowlanych.

Zarówno przygotowanie Pana Krzysztofa Fiech do przeprowadzenia szkolenia, jak i same treści oraz forma ich przekazania w trakcie szkolenia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i spełniały nasze oczekiwania. Szkolenia wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma, która pomogła w usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy naszych pracowników.

Biorąc pod uwagę wysoką jakość współpracy, kompetencje trenera, a przede wszystkim rezultat biznesowy, rekomendujemy go jako skutecznego i rzetelnego partnera szkoleniowego.

Grupa PHMB