Background Image

PM Doradztwo Gospodarcze

PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. pragnie podziękować Panu Krzysztofowi Fiechowi za pracę w projekcie ”Synergia działań szkoleniowych i doradczych – zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy Polskie Składy Budowlane”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie od 15 grudnia 2008 do 14 grudnia 2010 roku Pan Krzysztof Fiech przeprowadził:

  • 46 szkoleń z tematu „Profesjonalna sprzedaż”
  • 7 szkoleń z tematu „Umiejętności efektywnego handlu (ćwiczenia praktyczne)
  • 6 szkoleń z tematu „Warsztaty umiejętności handlowych – ćwiczenia praktyczne”.

Szkolenia przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Fiecha wyróżniały się profesjonalizmem, wysokim poziomem merytorycznym oraz bogatą wiedzą praktyczną. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane po zakończeniu każdego szkolenia potwierdziły zadowolenie uczestników z pracy trenera.Z pełnym przekonaniem firma PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. rekomenduje Pana Krzysztofa Fiecha jako profesjonalnego i rzetelnego trenera.

PM Doradztwo Gospodarcze