Background Image

Medicolux

Chciałabym w imieniu firmy Medicolux wyrazić głębokie uznanie dla zaangażowania i wkładu pracy, a także wieloletniej wzorowej kooperacji z firmą Medicolux w zakresie szkolenia jej współpracowników.

Profesjonalizm, obowiązkowość, niezawodność i niezmiennie wysoka jakość świadczonych przez Pana usług, a także ponadprzeciętne kompetencje osobowościowe stanowią dla wszystkich naszych współpracowników, a zwłaszcza dla osób nowo przyjmowanych do pracy, godny naśladowania wzorzec wysokiego poziomu w każdym aspekcie.

Efektywność Pańskich szkoleń jest widoczna w ciągłym rozwoju firmy i wzroście wyników sprzedaży, przejawia się w coraz lepszej pracy przedstawicieli w terenie i doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi przez team managerów. Można powiedzieć, że firma Medicolux w dużej mierze właśnie Panu zawdzięcza swój sukces w jego obecnej postaci.

Będąc wyrazicielem opinii naszych współpracowników – uczestników Pańskich szkoleń – oraz własnej, bardzo się cieszę z więzi łączącej Pana z naszą firmą. Pozwala to na precyzyjny dobór treści szkoleniowych i profilu szkoleń dostosowanego do specyfiki funkcjonowania naszej firmy, a w przypadku problemów znaleźć optymalne rozwiązanie.

Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę, życząc Panu jednocześnie wspaniałych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Medicolux