Background Image

Zarządzanie przez cele

Często wspaniale wyznaczone cele rozwoju firmy i strategie ich wdrożenia nie są realizowane z bardzo prozaicznego powodu – pracownicy nie widzą sensu ich wdrażania, nie rozumieją po co jest im to potrzebne, nie utożsamiają się z nimi. Nagle okazuje się, że w realizacji celów Firmy olbrzymia rola spoczywa na menedżerach średniego szczebla zarządzania, którzy muszą umieć połączyć rolę menedżera z rolą lidera i przywódcy potrafiącego pracować z podległymi pracownikami indywidualnie, potrafiącego wskazywać na współzależność celów firmowych z celami osobistymi, umiejącego przewodzić pracownikom i motywować ich do efektywnej pracy.

Główne bloki szkoleniowe

Celem szkolenia jest przybliżenie kadrze menedżerskiej koncepcji Zarządzania Przez Cele w połączeniu z ideą przewodzenia pracownikom i motywowania ich do efektywnej pracy. W efekcie uczestnictwa menedżerowie będą wiedzieć jak efektywnie zarządzać sprzedażą handlowców i jak pozamaterialnie motywować ich do efektywnej pracy.

Główne bloki tematyczne:

  • Rola wizji i strategii Firmy w jej sukcesie rynkowym
  • Metoda ZPC jako instrument efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Sylwetka menedżera w aspekcie wdrażania ZPC.
  • Analiza transakcyjna i jej rola w efektywnej komunikacji.
  • Zarządzanie czasem a umiejętność wyznaczania i doboru celów.
  • Zasady prowadzenia spotkań. Sztywne i miękkie delegowanie zadań.
  • Rola motywacji w ZPC. Sprzężenie funkcji menedżera i lidera.
  • “Pętla przywództwa” we wdrażaniu ZPC czyli jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze.
  • ZPC w pracy współczesnego menedżera – elementy sukcesu i ryzyka.

Prowadzenie – Krzysztof Fiech