Background Image

Psychologia efektywnego handlu

Współczesny handel bezpowrotnie już przestał być zlepkiem przypadkowych technik sprzedaży. Tylko ci, którzy swoją wiedzę handlową rozszerzą o znajomość psychologii zachowań klientów i delikatnych mechanizmów procesu podejmowania decyzji, a to wszystko na bazie etyki i rzeczywistej chęci pomocy klientowi, mogą świadomie generować sprzedaż, budować długoletnie relacje z klientami i wpływać tym samym na rozwój Firmy.

Główne bloki szkoleniowe

Celem szkolenia Psychologia Efektywnego Handlu jest przedstawienie handlowcom i kadrze menedżerskiej wiedzy oraz dopasowanych do ich oczekiwań rozwiązań, których stosowanie bezpośrednio wpływa na poprawienie wyników sprzedażowych Firmy. Szkolenie kształtuje kompetencje sprzedażowe handlowców w obszarze osobistego kontaktu z klientem. Zwiększa ich aktywność, uczy jak kierować rozmową i pozytywnie wpływać na decyzję klienta (instytucjonalnego i/lub indywidualnego). Określany jest tok prowadzonej rozmowy, zwroty i sekwencje pytań, zrozumienie czym są rzeczywiste potrzeby klienta i jak je identyfikować.

W efekcie szkolenia handlowcy otrzymają gotową, logiczną i skuteczną strategię zwiększającą efektywność ich sprzedaży, możliwą dla nich do realizacji i do zastosowania w ich Firmie. Wzrośnie też ich pewność siebie w kontakcie z klientem, dowiedzą się, co w ich produkcie faktycznie interesuje klienta, co zrobić, gdy klient powie: „za drogo”, „muszę się zastanowić” i „mam innego dostawcę”, jak przejąć w rozmowie inicjatywę i dzięki jakim mechanizmom, bez obniżania ceny, można przejąć klientów konkurencji.

Główne bloki tematyczne:

  • Prawidłowości percepcji klienta – jak radzić sobie z konkurencją
  • Efektywne źródła wzrostu poziomu sprzedaży – jak podwoić skuteczność handlowców.
  • Psychologiczne reguły perswazji i wpływania na klientów.
  • Procedury “psychologii efektywnego handlu”.
  • Jak identyfikować ukryte potrzeby klienta.
  • Za co klienci są gotowi zapłacić więcej – złote zasady prezentacji ceny.
  • Taktyki argumentacji – zastrzeżenia kierunkowskazem powodzenia.
  • Handel czy sabotaż – najpoważniejsze błędy handlowców.

Prowadzenie – Krzysztof Fiech