Background Image

Program „Profesjonalizm w handlu”

Program bazuje na doskonaleniu trzech obszarów odpowiedzialnych za efektywną sprzedaż – wiedzy i zasad rządzących „know-how efektywnego handlu”, praktycznych umiejętności sprzedażowych oraz zaangażowania handlowców, rozumianego jako połączenie wewnętrznej motywacji handlowca i jego wiary w siebie. Całość jest uzupełniona o zagadnienia zarządzania efektywnością sprzedaży i motywowania handlowców, skierowane do kadry menedżerskiej firmy. W efekcie zastosowania wypracowanych rozwiązań zdecydowanie podnosi się skuteczność i efektywność sprzedaży handlowców, a dzięki temu poziom masy marży i przychód firmy.

Główne bloki szkoleniowe

Program jest ściśle dopasowywany do oczekiwanych przez Zarząd wyników biznesowych. Nadrzędnym celem jest zwiększenie poziomu przychodów ze sprzedaży i kwoty pierwszej marży generowanej przez handlowców, poprzez uzupełnienie ich wiedzy, korektę nieefektywnych zachowań sprzedażowych oraz wypracowanie niezbędnych do tego umiejętności i rozwiązań. Równocześnie kształtowana jest idea „filozofii handlu” oparta na etyce, właściwym postrzeganiu wartości Klientów (instytucjonalnych i/lub indywidualnych) i budowaniu z nimi długotrwałych relacji biznesowych.