Background Image

Profesjonalna prezentacja produktu

Czym jest prezentacja produktu i jaki jest jej cel? Okazuje się, że większość handlowców myli prezentację sprzedażową z prezentacją publiczną. Ma to oczywiście wpływ na ich efektywność sprzedaży, gdyż zamiast decydować o sukcesie w sprzedaży niweczy ją, sprowadzając rolę handlowca do roli prezentera produktu lub biernego doradcy technicznego. Celem szkolenia jest przedstawienie handlowcom prawdziwego zadania prezentacji, jakim jest wzmocnienie u potencjalnego klienta chęci posiadania produktu.

W efekcie szkolenia handlowcy zrozumieją jaki jest rzeczywisty cel etapu prezentacji i będą wiedzieć, jak wykorzystać drzemiącą w niej siłę do zdobycia klienta.

Główne bloki szkoleniowe

Główne bloki tematyczne:

  • Cel, przygotowanie i etapy prezentacji.
  • Określenie profilu odbiorców i stylu prezentacji.
  • Komunikacja interpersonalna w prezentacji.
  • Autoprezentacja i trema.
  • Nawiązanie kontaktu i podtrzymywanie uwagi słuchaczy.
  • Reguły oddziaływania na ludzi.
  • Reakcje na pytania i zastrzeżenia.
  • Typowe grzechy a strategia sukcesu prezentacji.

Prowadzenie – Krzysztof Fiech