Background Image

Automotywacja a sukces w sprzedaży

Według badań Instytutu Gallupa zaangażowanych w pracę jest jedynie 13% pracowników. 87% traktuje swoją pracę obojętnie lub wręcz jej nie lubi. Jeżeli ktoś nie lubi swojej pracy nigdy nie będzie w niej naprawdę dobry.

Sentencja „z niewolnika nie ma pracownika” w pełni oddaje fakt, iż brak motywacji u handlowca skutkuje minimum 50% obniżeniem jego efektywności. Jeżeli handlowiec traktuje pracę jak obowiązek nie będzie w pełni efektywny, a w kontakcie z klientem będzie bierny i niewiarygodny. Przegra. Przegra z handlowcem zmotywowanym. Klienci, jeśli będą mieć wybór, zamówią gdzie indziej.

Główne bloki szkoleniowe

Celem szkolenia jest pobudzenie i wzmocnienie u handlowców mechanizmów automotywacji. W efekcie tego ich działania staną się dużo bardziej efektywne, a w swoim życiu zaczną dostrzegać głębszy sens. Im bardziej będą żyć świadomie, tym pewniej będą przyjmować na siebie i pomyślniej realizować nowe wyzwania.

Główne bloki tematyczne:

  • Zarządzanie osobistym poziomem efektywności działań.
  • Psychologiczny model procesu auto-perswazji.
  • Przekonania a filtry naszej percepcji.
  • Jak motywować siebie samego – indywidualny „krąg wpływu”.
  • Powołanie, przeznaczenie, wizja – co nadaje życiu sens.
  • Napięcie motywacyjne a efektywność podejmowanych działań.
  • Szczęście czy świadome zarządzanie życiem – struktura i dekalog realizacji celów.
  • Moja Firma – Partner w realizacji osobistego sukcesu.

Prowadzenie: Krzysztof Fiech