Background Image

Akademia Umiejętności Sprzedażowych

Akademia Umiejętności Sprzedażowych to pięć praktycznych, dwudniowych, zamkniętych sesji szkoleniowych. Ich tematyka, to: sztuka efektywnego handlu, negocjacje, telemarketing, obsługa klienta, automotywacja i warsztaty sprzedażowe. Jest to przedsięwzięcie skierowane do przedsiębiorców i handlowców, którym zależy na zwiększeniu w swoich firmach poziomu przychodów i masy marży.

Główne bloki szkoleniowe

Celem projektu jest wypracowanie z ekspertem sprzedaży, na bazie jego wieloletniego doświadczenia sprzedażowego, doświadczenia w zarządzaniu strukturami sprzedażowymi oraz akademickiego wykształcenia z obszaru ekonomii, psychologii i biznesu, skutecznych wzorców postępowania w zakresie umiejętności efektywnej sprzedaży, pozyskiwania kluczowych klientów oraz radzenia sobie na silnie konkurencyjnym rynku. Projekt jest odpowiedzią na dotyczący większości firm problem zbyt niskiego poziomu masy marży i przychodów na sprzedaży.

W efekcie szkoleń uczestnicy poznają i będą wiedzieć jak stosować logiczną i sprawdzoną strategię bycia skutecznym i efektywnym sprzedażowo handlowcem. Wykorzystywanie tej strategii pozwoli im już swobodnie poruszać się w pięknej sztuce handlu.

HANDEL STAŁ SIĘ SZTUKĄ – MY TEJ SZTUKI UCZYMY