Background Image

Nasi trenerzy

Krzysztof Fiech, EDBA

Krzysztof Fiech, EDBA

Doradca, trener i mentor sprzedaży. Precyzuje i koryguje nieefektywne zachowania sprzedażowe sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych i kadry menedżerskiej. Efektem jest wzrost wyników w newralgicznych dla działania i rozwoju firm obszarach: wartości sprzedaży, wielkości sprzedaży i portfelu rentownych klientów. Bezpośrednim rezultatem jest istotny wzrost zysku firm. Autor jedynych w Polsce, ponadbranżowych badań porównujących deklarowane umiejętności sprzedażowe handlowców z ich rzeczywistymi zachowaniami. Ma 40-letnie doświadczenie sprzedażowe i ponad 20-letnie doświadczenie doradczo-szkoleniowe

Czytaj więcej »

Robert Loranc, EDBA

Robert Loranc, EDBA

Top Manager, Interim Manager, Doradca Biznesowy, Trener i Przedsiębiorca posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu strategii rynkowych i planów biznesowych, rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych, opracowywaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów biznesowych, sprzedaży, marketingu i zarządzaniu relacjami z klientami. Jest założycielem i Prezesem powstałej w 2000 roku spółki Loranc&Partners.

Czytaj więcej »

Agata Fiech-Brzyska

Agata Fiech-Brzyska

Coach, doradca i trener w obszarze zarządzania projektami i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Wykładowca podyplomowych studiów SGH. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, na kursach menedżerskich uznanych firm szkoleniowych, a także podczas wieloletniej praktyki.

Czytaj więcej »

Marta Fiech

Marta Fiech

Psycholog. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja psychologia zarządzania) oraz Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (certyfikowany psycholog sportu). Autorka badań z zakresu satysfakcji zawodowej wśród menedżerów zespołów handlowych. Prowadzi zajęcia z obszaru motywacji, standardowych metod rekrutacji, metod radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji i umiejętności interpersonalnych oraz świadomego kształtowania swoich zasobów.

Czytaj więcej »