Background Image

Nasi trenerzy

Krzysztof Fiech, DBA

Krzysztof Fiech, DBA

Precyzuje i modyfikuje nisko efektywne zachowania sprzedażowe handlowców w obszarach zwiększania: liczby kluczowych klientów, masy marży i wolumenu sprzedawanego asortymentu sprzedaży (B2B i B2C). Doradca, trener i mentor sprzedaży. Autor ogólnopolskich badań porównujących deklarowane umiejętności sprzedażowe handlowców z ich rzeczywistymi zachowaniami. Ma 40. letnie doświadczenie sprzedażowe w różnych branżach, na wszystkich poziomach stanowisk handlowych i menedżerskich, w tym menedżerskich najwyższego szczebla zarządzania oraz 20. letnie doświadczenie doradczo szkoleniowe

Czytaj więcej »

Robert Loranc, DBA

Robert Loranc, DBA

Top Manager, Interim Manager, Doradca Biznesowy, Trener i Przedsiębiorca posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu strategii rynkowych i planów biznesowych, rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych, opracowywaniu i wdrażaniu planów restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów biznesowych, sprzedaży, marketingu i zarządzaniu relacjami z klientami. Jest założycielem i Prezesem powstałej w 2000 roku spółki Loranc&Partners.

Czytaj więcej »

Agata Fiech-Brzyska

Agata Fiech-Brzyska

Coach, doradca i trener w obszarze zarządzania projektami i rozwoju kompetencji interpersonalnych. Wykładowca podyplomowych studiów SGH. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, na kursach menedżerskich uznanych firm szkoleniowych, a także podczas wieloletniej praktyki.

Czytaj więcej »

Marta Fiech-Biesiaga

Marta Fiech-Biesiaga

Psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja psychologia zarządzania. Autorka badań z zakresu satysfakcji zawodowej wśród menedżerów zespołów handlowych. Prowadzi zajęcia z obszaru motywacji, standardowych metod rekrutacji, metod radzenia sobie ze stresem, relaksacji, komunikacji i umiejętności interpersonalnych oraz świadomego kształtowania swoich zasobów.

Czytaj więcej »