Background Image

Mentoring i coaching

Dopełnieniem szkoleń i warsztatów jest indywidualna praca z handlowcami. Pierwsza faza to opieka mentorska – uczestniczenie w pracy poszczególnych handlowców, korygowanie ich zachowań sprzedażowych, dopasowywanie wypracowanych rozwiązań do ich indywidualnych predyspozycji i wdrażanie w praktyce zdobytej na szkoleniach wiedzy.

Opis programu

Faza mentoringu przekształca się z czasem w coaching sprzedażowy. Na tym etapie handlowiec (coachee) przejmuje aktywność w szukaniu swojej własnej drogi do osiągnięcia założonych celów – coach staje się przewodnikiem, który dyskretnie go prowadzi. Sposoby i środki potrzebne do zwiększenia swojej efektywności lub zmiany ograniczających nawyków dobiera sam coachee. Dzięki temu następuje efekt internalizacji, czyli uwewnętrznienia zmiany, a bazowanie handlowca na swoich osobistych zasobach czyni cały proces efektywniejszym i trwałym.