Background Image

Agata Fiech-Brzyska

image

Agata Fiech-Brzyska

Coach, doradca i trener w obszarze zarządzania projektami i rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała na studiach Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, na kursach menedżerskich uznanych firm szkoleniowych, a także podczas wieloletniej praktyki: na bazie kilkudziesięciu zrealizowanych projektów łączących elementy marketingu, promocji, edukacji, komunikacji, networkingu oraz organizacji pracy projektowej w strukturach firm.

Narzędzia i techniki zarządzania projektami łączy z wiedzą z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich, komunikacji, motywacji i rozwoju potencjału pracowników.