Background Image

3W Dystrybucja Budowlana

W imieniu firmy 3W Dystrybucja Budowlana poświadczamy zrealizowanie na rzecz naszej firmy, przez firmę
Toptrade Krzysztof Fiech, programów szkoleniowych o nawie „Profesjonalizm w handlu” i „Menedżer doskonały”.

Programy szkoleniowe obejmowały szkolenia z zakresu psychologii efektywnej sprzedaży, negocjacji,
automotywacji, treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych oraz szkoleń menedżerskich z zakresu
zarządzania przez cele, zarządzania pracownikami i motywacji, w łącznej ilości 24 dwudniowych szkoleń
– 3 menedżerskich i 21 handlowych.

Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i prowadzenia szkoleń
przez Pana Krzysztofa Fiech. Prowadzący sprawnie motywował i angażował uczestników do aktywnego uczestnictwa.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, oparty na aktywnej pracy uczestników i ćwiczeniach praktycznych,
z wykorzystaniem kamery. Nasi pracownicy otrzymali wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów, które są
przydatne w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Z przyjemnością polecamy Pana Krzysztofa Fiech, jako osobę rzetelną, doświadczoną i profesjonalną,
wykazującą pełne zaangażowanie w realizację powierzonego mu zadania.

Prezes Zarządu

3W Dystrybucja Budowlana

3W Dystrybucja Budowlana

Branża:

Budowlana