Background Image

Zwiększamy zysk na sprzedaży

dzięki zwiększeniu skuteczności i efektywności sprzedaży handlowców

DLA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA FIRMY KONIECZNY JEST ZYSK

Głównym źródłem finansowania firm są klienci. OCZEKIWANY ZYSK jest więc konkretną liczbą klientów o określonej wartości. Klientów jest na rynku pod dostatkiem, a za ich zdobywanie odpowiedzialni są handlowcy. Fundamentalnym dla rozwoju firmy jest więc pytanie: Jak potrafią to robić? Niestety, słabo. Według badań, 91% polskich handlowców pozostaje na etapie nisko efektywnej, ofertowej strategii sprzedaży. Przedstawiają ofertę i czekają na zamówienie. Prowokują tym samym walkę ceną. Tylko 9% handlowców ma wymagane umiejętności sprzedażowe i w rezultacie są 5 razy efektywniejsi. Tego właśnie uczymy.

Analizujemy kompetencje handlowców

Określamy poziom umiejętności sprzedażowych handlowców. Identyfikujemy obszary, które obniżają ich wartość sprzedaży, czyli GENERUJĄ STRATĘ NA SPRZEDAŻY.

Tworzymy dedykowany program

Wyniki analizy i określone przez Zarząd cele biznesowe są podstawą stworzenia programu działań, które zwiększają skuteczność i efektywność sprzedaży struktur handlowych.

Zwiększamy skuteczność i efektywność handlowców

Łączymy szkolenia z warsztatami i wsparciem doradczym. Dzięki temu handlowcy korygują nieefektywne działania i tym samym PODNOSZĄ WARTOŚĆ ZYSKU NA SPRZEDAŻY.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA LICZBAMI


W trakcie kilkunastu lat działalności doradzaliśmy ponad 280 firmom z różnych branż. Kilkanaście tysięcy godzin szkoleń i warsztatów potwierdza wysoką jakość naszych działań ukierunkowanych na wzrost wyników finansowych przedsiębiorstw i zwiększanie motywacji handlowców.

Zobacz referencje

50%+

skuteczność
handlowców

20%+

efektywność
handlowców

1.800+

dni
szkoleniowych

280+

przeszkolonych
firm

Opinie klientów

 • Dzięki szkoleniom słuchacze nabrali większej pewności i wiary we własne możliwości. Poznali zasady budowani wizerunku firmy i trwałych relacji z klientami, co już przekłada się na efektywne wyniki pracy i skuteczność sprzedaży.

  Tadeusz Bigus – Prezes Zarządu
  BAT
 • Nasi pracownicy otrzymali wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów, które są przydatne w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Z przyjemnością polecamy Pana Krzysztofa Fiech, jako osobę rzetelną, doświadczoną i profesjonalną, wykazującą pełne zaangażowanie w realizację powierzonego mu zadania.

  Prezez Zarządu – Michał Adamiuk
  3W Dystrybucja Budowlana
 • Szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez samych szkolonych. Często zdarzały się opinie, cyt.” To najlepsze szkolenie na jakim byłem w życiu”. { … } W wyniku szkoleń nastąpiła wyraźna zmiana w samookreślaniu się handlowców, w lepszym rozumieniu roli jaka odgrywają w firmie oraz w relacji z klientami. W praktyce przełożyło się to na ok 10% wzrost wyników sprzedaży.

  Dyrektor działu sprzedaży Grupa Morizon – Melog – Michał Mierzyński
  Melog
 • Dobry los sprawił, że spotkaliśmy się w momencie, kiedy polski oddział koncernu ICOPAL zjednoczył swój potencjał handlowy i stanął przed zadaniem uczynienia z niego jednego, silnego organizmu. Praca i poświęcenie firmy TOPTRADE, włożone w szkolenie bardzo nam w rozwiązaniu tego zadania pomogły.

  Przemysław Rasz – Prezes Zarządu
  ICOPAL
 • Ferroli – Technika Grzewcza.
  Szkolenia obejmowały tematykę z zakresu psychologii efektywnej sprzedaży, motywacji i treningu praktycznych umiejętności sprzedażowych. Usługę cechował profesjonalizm, znajomość zagadnień omawianych podczas szkoleń (długoletnia praktyka zawodowa prowadzącego), rzetelność i niezwykle ciekawy sposób prowadzenia.

  Joanna Rzepecka, Główny Księgowy
  Ferroli
 • Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z tej współpracy. Szkolenia zawsze prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy. Dzięki Firmie Toptrade pracownicy odbyli ciekawe i uczące ćwiczenia, które zdecydowanie poszerzyły ich umiejętności marketingowe.

  Kazimierz Dębowski – PREZES ZARZĄDU
  NOMA 2
 • Wykładowca, ze swoją znajomością omawianej problematyki, komunikatywnością i ogromną kulturą osobistą, potrafi wprowadzić podczas szkolenia atmosferę sprzyjającą nauce i powodującą, że czas poświęcony na szkolenie jest czasem korzyści dla każdego jego uczestnika.

  Jadwiga Olearczyk – V-ce Prezes Zarządu
  Konzeption II
 • Z firmą TOPTRADE Krzysztof Fiech współpracujemy od kilkunastu lat. W tym okresie pan Krzysztof Fiech i trenerzy współpracujący z firmą TOPTRADE realizowali cyklicznie szkolenia z obszarów: sprzedaży, negocjacji, motywacji i zagadnień pracy menedżerskiej. Szkolenia w 100% spełniły nasze oczekiwania.

  Beata Słowik, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  Eurofirany
 • Szkolenia prowadzone przez Pana Krzysztofa Fiecha są w pełni profesjonalne, wysokiej klasy i jakości. Managerowie współpracujący bezpośrednio z Panem Fiechem, pod jego opieką, osiągnęli bardzo wysoki poziom managerski i zajmują w tej chwili najwyższe stanowiska w firmie, jako pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach.

  Jolanta Gruszka – Dyrektor Generalny
  Zepter International
 • Pragniemy podkreślić wysoki poziom i rzeczowość treści merytorycznych przekazywanych podczas szkolenia. Nie bez znaczenia jest też elastyczność i komunikatywność w przekazie. Cenimy sobie wysoko współpracę z firmą TOPTRADE, zamierzamy ją kontynuować, a tym samym rekomendować innym przedsiębiorcom.

  Mirosław Lubarski – Dyrektor Marketingu i Eksportu
  Grupa PSB
 • Efektywność Pańskich szkoleń jest widoczna w ciągłym rozwoju firmy i wzroście wyników sprzedaży, przejawia się w coraz lepszej pracy przedstawicieli w terenie i doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi przez team managerów.

  Jolanta Bartczak – Dyrektor Naczelny
  Medicolux
 • Profesjonalizm, olbrzymie zaangażowanie i oddanie się tematowi oraz umiejętność kompleksowego przekazywania wiedzy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród naszych zespołów handlowych, co już zaczęło przynosić zaplanowane efekty.

  Mariusz Jeżewski – Dyrektor Działu Handlowego
  BudMat
 • Jesteśmy wdzięczni Panu Krzysztofowi za okazaną pomoc i wytyczenie działań, które w 100% sprawdzają się na praktycznych ścieżkach biznesowych w bezpośrednim oraz telefonicznym kontakcie z tak wymagającym dzisiaj Klientem.

  Michał Ledwoń - Wiceprezes Zarządu; Dyrektor ds. IT
  4evernet
 • Polecam usługi firmy Toptrade w zakresie szkolenia „sztuki profesjonalnego handlu”. Właściciel firmy osobiście prowadzi zajęcia. Szkolenie jest prowadzone mobilizująco dla wszystkich uczestników, pozostawiając wykształcone i utrwalone umiejętności dobrego handlowca.

  Jadwiga Małek - Współwłaściciel
  BOBREK S.C.
 • Pracownicy Działu Handlowego naszego zakładu brali udział w szkoleniu zamkniętym prowadzonym przez firmę „Toptrade”. Wysoko ocenili profesjonalizm prowadzącego szkolenie Pana Krzysztof Fiech oraz korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia.

  Anna Sternik-Dworecka - Specjalista d/s Zarządzania Personelem
  Vistula
 • Elastyczność i kompetencja pracowników TOPTRADE dała gwarancję udanych szkoleń, czego wyrazem jest nasza współpraca do dzisiaj. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy TOPTRADE, jako profesjonalnego i rzetelnego partnera we współpracy.

  Monika Gołębiewska - Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  PEKLIMAR
 • Szczególnie warte zaznaczenia jest zrozumienie specyfiki naszej branży i  takie prowadzenie szkolenia, które potrafiło nam uzmysłowić jakie siły drzemią w naszym zespole sprzedażowym, a których nie wykorzystywaliśmy w pełni na co dzień.

  Karol Lange - Dyrektor Sprzedaży
  Jeremias
 • Od momentu wprowadzenia szkoleń wyniki w naszej firmie znacznie się poprawiły, uzyskaliśmy korzyści materialne i merytoryczne. Cenimy sobie współpracę z firmą Toptrade i polecamy ją innym przedsiębiorcom.

  Dariusz Bednarski - V-ce Prezes
  Thermo
 • Uprzejmie informujemy, że współpraca z firmą TOPTRADE w zakresie szkolenia pt. ” Kurs Profesjonalnego handlu ” spełniła nasze oczekiwania.

  Piotr Cygan - Kierownik Działu Handlu i Marketingu
  APATOR – SERVICE
 • KZP „BROK” S.A. w Koszalinie korzystają z usług szkoleniowych Firmy„TOPTRADE” w zakresie szkoleń z technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych. Przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo pozytywną oceną uczestników.

  Mirosław Rommel – Kierownik Ds. Personalnych
  BROK KOSZALIŃSKIE ZAKŁADY PIWOWARSKIE
 • Od momentu wprowadzenia szkoleń dla handlowców i sprzedawców ich wyniki znacznie się poprawiły oraz nadal utrzymują tendencje wzrostowe. Tym samym firma nasza uzyskała znaczne korzyści materialne.

  Krzysztof Szymanowski - Prezes
  DYNAMIC ® ELECTRONICS & COMPUTERS
 • Kwalifikacje naszych handlowców i sprzedawców wzrosły, jakość obsługi klienta znacznie się poprawiła, a tym samym efektywność pracy zmieniła się na korzyść po kursie przeprowadzonym przez firmę Toptrade.

  Jerzy Targosz - Dyrektor
  //vector
 • Szkolenie przyczyniło się w dużym stopniu do zwiększenia efektywności pracy naszych pracowników, a co za tym idzie do zwiększenia liczby zamówień i sprzedaży. Bez wahania polecamy firmę TOPTRADE innym przedsiębiorcom.

  Michał Mazurkiewicz - Właściciel
  ASPEKT Meble Biurowe
 • Zarówno zawartość merytoryczna szkolenia oraz sposób przedstawienia wiedzy przez trenera spotkały się z naszymi oczekiwaniami i pozwoliły na zrealizowanie celów wyznaczonych na to seminarium. Firma TOPTRADE zasłużyła tym samym na nasze rekomendacje.

  Alina Wiśniewska - Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju
  Norwich Union
 • Miło nam potwierdzić wysoką jakość świadczonych usług przez firmę TOPTRADE. Odbyte seminarium w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania, czego probierzem mogą być uzyskane przychody firmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – kilkanaście procent powyżej zakładanego planu.

  Arkadiusz Ziebura – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  Hadex
 • Umiejętność kompleksowego przekazywania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzone działalności i potrzeb naszej firmy sprawi, że z pewnością nabyte umiejętności zostaną wykorzystane przez szkolonych pracowników w dalszej ich pracy.

  Zbigniew Borowy – Prezes Zarządu
  PHMB Stalmet
 • Bardzo wysoko oceniam kompetencje merytoryczne i pedagogiczne wykładowcy – Pana Krzysztofa FIECHA. Zajęcia prowadzone są profesjonalnie pod każdym względem.

  Maciej Mol - Dyrektor d/s Personalno – Organizacyjnych
  „MAS” OBRÓT SUROWCAMI I MATERIAŁAMI TECHNICZNYMI
 • Szkolenia przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Fiecha wyróżniały się profesjonalizmem, wysokim poziomem merytorycznym oraz bogatą wiedzą praktyczną. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane po zakończeniu każdego szkolenia potwierdziły zadowolenie uczestników z pracy trenera.

  Jakub Słupiński – Prezes Zarządu
  PM Doradztwo Gospodarcze
 • Bardzo wysoko oceniamy poziom merytoryczny przeprowadzonych szkoleń, co jest niewątpliwą zasługą prowadzącego je trenera, Pana Krzysztofa Fiecha. Pan Krzysztof Fiech dał się poznać, jako człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej, dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, szybko rozwiązujący problemy przedstawiane przez uczestników szkolenia.

  Krzysztof Łakota – Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
  OKNA Katowice
 • Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu jego prowadzenia i poruszanych podczas jego trwania zagadnień. Fachowość „toptrade” jest godna polecenia innym.

  Fryderyk Hatlapa – Właściciel
  SEAT PHU Hatlapa s.c.
 • Wiedza oraz umiejętności przekazywane w trakcie szkolenia są na bardzo wysokim poziomie a przekaz tej wiedzy jest dostosowany do możliwości i umiejętności pracowników.

  Anna Staniewska – Training Manager Lyreco Polska S.A.
  Lyreco
 • Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło na wypracowanie nowych wzorów współpracy z klientem. Profesjonalizm świadczonych przez TOPTRADE usług pozwala na polecenie każdemu przedsiębiorcy.

  Janusz Koclęga – Prezes Zarządu
  Bodeko